מבחנים לבית ספר יסודי
ברשימה 50 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה: כל הכיתות  ג  ד  ה  ו  שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
תנ"ך-שמואל א טז-יט מבחן בתנ"ך על ספר שמואל א פרקים טז-יט ה תנ"ך pdf
תנ"ך-שמואל ב מבחן בתנ"ך על ספר שמואל ב טו-יט ה תנ"ך pdf
תנ"ך-שמואל א מבחן בתנ"ך על ספר שמואל א פרקים א-ג ה תנ"ך pdf
מבחן על כינויי גוף כינויי גוף (Am, Is, Are) ה אנגלית pdf
מבחן על כינויי גוף (2) כינויי גוף (Am, Is, Are) ה אנגלית pdf
מבדק בסיסי מבדק על הטיית יחיד/רבים ה אנגלית pdf
מבחן על סידור משפטים משפטי שלילה, משפטים קצרים ומשפטי שאלה ה אנגלית pdf
מבחן מסכם סימני פיסוק, סוגי משפטים, פועל, זמנים וגופים ה לשון pdf
מבדק על סימני פיסוק סימני פיסוק ה לשון pdf
מבדק על הפועל והבניינים פועל ובניינים ה לשון pdf
שמות, שורשים ומילות יחס מבחן על שמות, שורשים ומילות יחס ה לשון pdf
שורשים ומשפחות מילים מבחן על שורשים ומשפחות מילים ה לשון pdf
שברים פשוטים מבחן על שברים פשוטים ה מתמטיקה pdf
תחנת כוח חשמל, מקורות אנרגיה ה מדעים pdf
מתנות מן הטבע מבחן על מתנות מן הטבע ה מדעים pdf
דשנים מבחן על דשנים ה מדעים pdf
1