מבחנים לבית ספר יסודי
ברשימה 50 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה: כל הכיתות  ג  ד  ה  ו  שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
מספרים ראשוניים ופריקים מספרים ראשוניים ופריקים ד מתמטיקה pdf
חזקות וגימטריה מבחן על חזקות וגימטריה ד מתמטיקה pdf
סימני התחלקות מבחן על סימני התחלקות ד מתמטיקה pdf
סימני התחלקות בוחן על סימני התחלקות ד מתמטיקה pdf
סימני התחלקות וחילוק ארוך מבחן על סימני התחלקות וחילוק ארוך ד מתמטיקה pdf
סימני התחלקות (2) בוחן על סימני התחלקות ד מתמטיקה pdf
חילוק ארוך בוחן על חילוק ארוך ד מתמטיקה pdf
המבנה העשרוני עד רבבה מבחן על המבנה העשרוני עד רבבה ד מתמטיקה pdf
1