מבחנים לחטיבת הביניים
ברשימה 111 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה:  כל הכיתות  ז  ח  ט  


שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
מבחן בפונק', אלגב' וגיאומ' פונ', משוואות פרמטריות, קטע אמצעים ומפגש תיכונים ט מתמטיקה pdf
מבחן באלגברה וגיאומטריה נוסחאות הכפל המקוצר, שברים אלגבריים וגיאומטריה ט מתמטיקה pdf
מבחן באלגב', גיאומ' ופונק' משוואות פרמטריות, מלבן, טרפז, ופונקציות ט מתמטיקה pdf
מבחן באלגברה וגיאומטריה כפל מקוצר, פירוק לגורמים, מכנה משותף ומקבילית ט מתמטיקה pdf
מבחן באלגברה ובגיאומטריה נוסחאת הכפל המקוצר, פירוק לגורמים ומקבילית ט מתמטיקה pdf
מבחן בפונקציות וגיאומטריה משולש חסום במעגל ותרגילים מקיפים על פונקציות ט מתמטיקה pdf
פונקציות אלגברה וגאומטריה חומר:פונקציות,פרמטרים ומעגל ט מתמטיקה pdf
פירוק לפי קבוצות דף במתמטיקה על פירוק לפי קבוצות+תשובות ט מתמטיקה pdf
גורם משותף דף במתמטיקה על גורם משותף+תשובות ט מתמטיקה pdf
גורם משותף דף במתמטיקה על גורם משותף+תשובות ט מתמטיקה pdf
נוסחאות הכפל המקוצר דף במתמטיקה על נוסחאות הכפל המקוצר+תשובות ט מתמטיקה pdf
גאומטריה דף בגאומטריה על מרובעים,משולשים ומעגל ט מתמטיקה pdf
משוואות פרמטריות ב2 נעלמים דף במתמטיקה על משוואות פרמטריות ב2 נעלמים+תשובות ט מתמטיקה pdf
מרובעים דף בגאומטריה על מרובעים כולל תשובות! ט מתמטיקה pdf
פירוק לפי נוסחאות דף במתמטיקה על פירוק לפי נוסחאות כולל תשובות ט מתמטיקה pdf
ביטויים אלגברים ומרובעים בוחן במתמטיקה בנושא אלגברה ומרובעים כולל תשובות ט מתמטיקה pdf
משוואות בשני נעלמים דף במתמטיקה על משוואות בשני נעלמים כולל תשובות ט מתמטיקה pdf
סיכום כתה ט' תרגילים בנושא כל החומר הנלמד בכתה ט' ט מתמטיקה pdf
1 2