מבחנים לתיכון
ברשימה 40 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה:  כל הכיתות  י  יא  יב  


שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
תוצאות מלחמת העולם הראשונה והבית הלאומי בארץ השפעות מלחמת העולם הראשונה (גם על הבית הלאומי) י היסטוריה pdf
ארצות האיסלם בין שתי מלחמות עולם מבחן על יחס השלטונות המוסלמים ליהודים י היסטוריה pdf
היסטוריה יא לכל תלמידי יא מקוה שיעזור למתכונת יא היסטוריה jpg
היסטוריה יא לכל תלמידי יא מקוה שיעזור למתכונת יא היסטוריה jpg
1