מבחנים לתיכון
ברשימה 40 מבחנים. דפדפו בהם באמצעות מספרי הדפים בתחתית העמוד.

כיתה:  כל הכיתות  י  יא  יב  


שםתיאורכיתהמקצועסוג קובץ
עיצוב תוכנה ומודלים חישוביים במחן בנושא עיצוב תוכנה ומודלים חישוביים יב מחשבים doc
עיצוב תוכנה במחן בנושא מחלקות ועצמים,רקורסיה,תורים ומחסניות יב מחשבים pdf
עיצוב תוכנה בוחן על כל החומר עד מחלקות ואובייקטים יב מחשבים pdf
עיצוב תוכנה ומודלים חישוביים מתכונת על עיצוב תוכנה ומודלים חישוביים יב מחשבים doc
1